Informatie

​​​Syndic Solutions is gegroeid uit de schoot van Astrid Immobilia. Astrid Immobilia werd door Fernand Alleman opgestart en werd nadien verder uitgebouwd door Ingrid Maelfeyt. Gedurende de laatste jaren spitste Astrid Immobilia zich verder toe op verkoop en verhuur, terwijl Syndic Solutions een steeds onafhankelijker koers ging varen.

De syndic afdeling kende een gestage groei. Gestart met Residentie Astrid en ondertussen uitgegroeid tot beheerder van meer dan 100 residenties die meer dan 3500 privatieve kavels vertegenwoordigen. Sinds 1 oktober 2014 werkt Syndic Solutions BVBA als totaal onafhankelijke en gespecialiseerde vastgoedbeheerder. Ondertussen heeft Jan Alleman de fakkel van zijn vader Fernand overgenomen.

De twee bedrijven Astrid Immobilia en Syndic Solutions BVBA bewandelen nu elk hun eigen pad.

Ook binnen Syndic Solutions heeft iedere medewerker zijn specialiteit (administratie, boekhouding, technische zaken en verzekeringen en schadebeheer), maar ze blijven op de hoogte van wat er in de gebouwen gebeurt.​​

skyline

Jan Alleman is een erkend syndicus aangesloten het  BIV (Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars met zo’n 10000 leden).

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars is een publiekrechtelijke beroepscorporatie. Het heeft als hoofdtaak de toegang tot het beroep te regelen en de naleving van de plichtenleer te waarborgen.

Het beroep van vastgoedmakelaar en syndicus is gereglementeerd: eenieder die als zelfstandige vastgoedmakelaarsactiviteiten (waaronder het beroep van syndicus) wenst uit te oefenen, moet ingeschreven zijn bij het BIV.
Vastgoedmakelaars en syndici zijn bovendien verplicht om de regels van de plichtenleer na te leven.

Als controleorganisme heeft het BIV onder andere tot opdracht:

  • toezien op de naleving van de reglementering inzake de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar, met name door de personen die het beroep onwettig uitoefenen (dus zonder dat zij daartoe gemachtigd zijn) te laten vervolgen voor de rechtbanken.
  • waken over de toepassing van de plichtenleer van het beroep; bij tekortkoming kan aan de overtreder een tuchtstraf (waarschuwing, berisping, schorsing of schrapping) worden opgelegd.

​B.I.V. nummer Jan Alleman: 506 748
Verzekering BA en borgstelling : Polis AXA BELGIUM NV nr. 730.390.160